logo

Uloga vrtića u pripremi djeteta za školu

Priprema djeteta za školu (za život!) započinje samim ulaskom djeteta u jaslice/vrtić. Predškolski odgoj i obrazovanje usmjeren je na dijete i potiče njegov cjelovit razvoj - psihofizički, emocionalni, socijalni.

U vrtiću djeca biraju različite vrste aktivnosti u kojima aktivno sudjeluju i uče na prirodan način.

Vrste aktivnosti:

  • Raznovrsne igre: funkcionalne, simboličke, konstruktivne, društvene i dr.,
  • Životno-praktične i radne aktivnosti: usvajanje kulturnih i higijenskih navika, samozbrinjavanje, samoposluživanje, njega, kućni poslovi i sl.,
  • Istraživačko-spoznajne aktivnosti: promatranje prirode, šetnje, posjeti, manipuliranje s predmetima i istraživanje, otkrivanje i jednostavno eksperimentiranje, praktično i verbalno rješavanje problema , namjerno učenje i vježbanje postupka, pravila i dr.,
  • Aktivnosti izražavanja i stvaranja: crtanje, slikanje, modeliranje, građenje, plesanje, pjevanje, gluma i dr.,
  • Umjetničko promatranje: slušanje, interpretacija umjetničkih tvorevina (priča, pjesama, slikovnica...),
  • Specifične aktivnosti s kretanjem: tjelesno vježbanje i ostali prirodni oblici kretanja,
  • Društveno-zabavne aktivnosti: druženje djece, proslave rođendana, svečanosti, obilježavanje različitih manifestacija i dr.