logo

Katolički vjerski odgoj

 Cilj je senzibilizirati dijete za njegovu duhovnu dimenziju kao potrebu koja ga čini osjetljivim za otkrivanje , primanje i oblikovanje njegova života u odnosu prema sebi, odnosu prema sebi, drugome te na poseban način prema Bogu.

Zašto vjerski odgoj?

Dijete je spontano, otvoreno transcendentnomu i religioznosti.

Dijete ima sposobnost čuđenja i divljenja.

Pravo je dijeteta na slobodu misli, savjesti i vjere.

Dijete ima potrebu za cijelovitim odgojem.