logo

Roditelji u vrtiću

Suradnja obitelji i vrtića vrlo je važan preduvjet optimalnog razvoja i odgoja djeteta u institucionalnom kontekstu. Polaskom djeteta u vrtić roditelji i odgojitelji postaju suradnici na zajedničkom zadatku skrbi, njege,  odgoja i obrazovanja djeteta.

Dobrom suradnjom svi dobivaju. Građenje profesionalnih suradničkih odnosa s roditeljem put je prema razvoju kvalitetnog partnerstva, rješavanju problema vezanih za odgoj i razvoj i osnaživanju roditeljske kompetencije odgoja djece u obitelji.