logo

10-satni program

Ovo je cjeloviti 10-satni temeljni program koji se provodi u tri odgojne skupine za djecu u dobi od jedne godine do polaska u osnovnu  školu. Njeguje se individualni rad s djecom, prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima.