logo

Program predškole

Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini prije polaska u školu.

Program predškole odvija se u DV Cvrkutić četiri puta tjedno po dva sata.

Skupina A : ponedjeljak i srijeda 16:30 do 18:30

Skupina B utorak i četvrtak 16:30 do 18:30

Program predškole pomaže djetetu razviti vještine potrebne za školu, stvoriti radne navike i socijalizirati se u odgojnoj skupini.