logo

Program predškole

Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini prije polaska u školu.

Program predškole odvija se u DV Cvrkutić dva puta tjedno po dva sata i to u :

ponedjeljak i utorak od 16:00 do 18:00

 

Program predškole pomaže djetetu razviti vještine potrebne za školu, stvoriti radne navike i socijalizirati se u odgojnoj skupini.