Ljubav djeci prije svega

Ljubav djeci prije svega

Dječji tjedan je tradicionalna godišnja akcija i aktivnost posvećena djeci i promicanju dječjih prava u društvu.Ove godine naglasak je bio na razvoju dječjih vještina pa su u skladu s time tijekom cijelog tjedna bile organizirane posebne prigodne aktivnosti –...