NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U PEDAGOŠKOJ GODINI 2020./21.

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U PEDAGOŠKOJ GODINI 2020./21.

DJEČJI VRTIĆ CVRKUTIĆ OROSLAVJE, A.MIHANOVIĆA 6 OIB:73676398914   KLASA:601-02/20-02/1 UR.BROJ:2113-04-03-20-6 Oroslavje, 30. travnja 2020.                     Na temelju Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem...
NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U PEDAGOŠKOJ GODINI 2020./21.

Važno! Početak rada 11.5.2020.

DJEČJI VRTIĆ CVRKUTIĆ ANTUNA MIHANOVIĆA 6 49243 OROSLAVJE OIB:73676398914 KLASA: 601-02/2001/4 URBROJ:2113-04-20-18 Na temelju članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Cvrkutić, a u svezi Odluke Vlade Republike Hrvatske uzrokovane epidemijom COVID-19 ravnateljica upućuje...
NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U PEDAGOŠKOJ GODINI 2020./21.

VAŽNO- UPLATE

Molimo poštovane roditelje da izvrše uplate ispostavljenih računa(ožujak 2020.) za redoviti program i kraći program engleskog jezika. U dogovoru s Osnivačem- Gradom Oroslavjem; Grad će preuzeti obvezu plaćanja roditelja pa u travnju neće biti ispostavljene uplatnice...
NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U PEDAGOŠKOJ GODINI 2020./21.

Privremeni prekid rada zbog opasnosti od koronavirusa

Poštovani roditelji, Odlukom premjera Republike Hrvatske i Nacionalnog stožera, obustavlja se nastava u svim školama, fakultetima i vrtićima u ponedjeljak 16. ožujka 2020. Roditelji koji ne mogu zbrinuti djecu mogu ih dovesti u dječji vrtić gdje će se organizirati...