Ljubav djeci prije svega

Ljubav djeci prije svega

Dječji tjedan je tradicionalna godišnja akcija i aktivnost posvećena djeci i promicanju dječjih prava u društvu.Ove godine naglasak je bio na razvoju dječjih vještina pa su u skladu s time tijekom cijelog tjedna bile organizirane posebne prigodne aktivnosti –...
Obavijest o sastanku s gradonačelnikom

UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE ZA PED.GODINU 2023./2024

Dječji vrtić Cvrkutić Oroslavje provodit će program predškole u pedagoškoj godini 2023./2024. za djecu s prebivalištem/boravištem na području Grada Oroslavja. Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena...