Dječji vrtić Cvrkutić

Upisi

Dokumenti

Poštovani roditelji/skrbnici budućih predškolaca!

Pozivamo roditelje/skrbnike djece predškolske dobi rođene od 1.4.2016. do 31.3.2017. s područja Grada Oroslavja da podnesu zahtjev za upis djece u program predškole u pedagoškoj godini 2022./2023. Detaljne informacije vezane uz podnošenje zahtjeva nalaze se u dokumentu

Javni poziv-predškola
Zahtjev za upis djeteta u Program predškole DV cvrkutić

Poštovani roditelji,
Dječji vrtić Cvrkutić Oroslavje objavljuje Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Cvrkutić Oroslavje za pedagošku godinu 2022./2023. u razdoblju od 12. svibnja 2022. do 20. svibnja 2022. godine. Zahtjevi za upis zaprimaju se putem aplikacije E – upisi koja je dostupna u sustavu E – Građani kojoj možete pristupiti na: https://e-upisi.hr/.
U slučaju poteškoća prilikom predaje zahtjeva preko sustava E – Građani, roditelji/skrbnici mogu kontaktirati vrtić od 8:00 do 14:00 sati na broj telefona 049/492 – 687.
Molimo roditelje/skrbnike da prije same prijave pročitaju Upute za upis u dječje vrtiće.

U slučaju istog broja bodova prednost na listi za upis imaju starija djeca.

Rezultati bodovanja bit će objavljeni na web stranici i oglasnoj ploči.