I NAŠ JE VRTIĆ SIGURAN!

31/05/2022

Oznaka je ostvarena kao rezultat uspješnog uključivanja odgojitelja i djece u projekt Crvenog križa pod nazivom „Sigurnije škole i vrtići“, koji ima za cilj poboljšati znanja i ojačati kompetencije djece i odgojitelja za teme povezane sa sigurnošću u vrtiću kao i pripremiti djecu i odrasle za izvanredne situacije, pružanje prve pomoći i psihosocijalnu podršku. Ponosni smo na ovu oznaku te vjerujemo da će stečene vještine pomoći djeci snalaziti se u životu koji već sada obiluje izvanrednim situacijama.

Ostale objave…

KONTAKTI VRTIĆA

KONTAKTI VRTIĆA

Obavještavamo vas kako e - mail adresa vrtića cvrkutic@h-1.hr više nije aktivna. Hvala vam na razumijevanju.