KONAČNA LISTA ZA  NAKNADNI UPIS DJECE U DJEČJI VRTĆ CVRKUTIĆ OROSLAVJE

02/11/2022

Poštovani roditelji/skrbnici budućih polaznika našeg vrtića!

Djeca koja su ostvarila pravo upisa početi će pohađati Dječji vrtić Cvrkutić Oroslavje nakon ostvarivanja prostorno – materijalnih uvjeta za boravak djece, a o čemu će roditelji /skrbnici biti naknadno obaviješteni. 

Konačni rezultati

Informacije o terminu upisa i individualnih razgovora na kojima se definira plan prilagodbe djeteta roditelji/skrbnici će dobiti putem e-maila, a isto također ovisi o gore navedenom.

Na upis će biti potrebno donijeti:

–  ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ

– UPITNIK PRI UPISU U VRTIĆ

– PRIVOLU ZA OBJAVU OSOBNIH PODATAKA

– LIJEČNIČKU POTVRDU ZA UPIS U VRTIĆ (ukoliko ju dijete ne posjeduje, istu donesite prvi dan vrtića)

Za sve obavijesti molimo Vas da pratite web stranicu vrtića.

VAŽNO!

RodItelji/skrbnici čija djeca nisu ostvarila pravo upisa na naknadnom roku moći će ponovno predati zahtjev putem aplikacije E – upisi na sljedećem naknadnom roku, ukoliko će isti biti raspisan.

Ostale objave…

Ljubav djeci prije svega

Ljubav djeci prije svega

Dječji tjedan je tradicionalna godišnja akcija i aktivnost posvećena djeci i promicanju dječjih prava u društvu.Ove...