Natječaj za su/financiranje programa i projekata u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva

06/04/2021

U ovom Projektu prijavljeni smo kao partner DND-u Oroslavje. Projekt će biti financiran iz sredstava KZŽ. Projektom se planiraju radionice s ciljem promicanja zdravstvene kulture među djecom predškolske i školske dobi.

Ostale objave…