NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U PEDAGOŠKOJ GODINI 2020./21.

10/06/2020

DJEČJI VRTIĆ CVRKUTIĆ

OROSLAVJE, A.MIHANOVIĆA 6

OIB:73676398914

 

KLASA:601-02/20-02/1

UR.BROJ:2113-04-03-20-6

Oroslavje, 30. travnja 2020.

 

                  Na temelju Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Cvrkutić i Statuta Dječjeg vrtića Cvrkutić Oroslavje, Dječji vrtić Cvrkutić Oroslavje objavljuje:

 

NATJEČAJ

ZA UPIS DJECE U 2020./2021. ODGOJNO OBRAZOVNU GODINU

 

1. Naziv i sjedište vrtića: Dječji vrtić Cvrkutić Oroslavje, A. Mihanovića 6

 

2.Broj slobodnih mjesta za prijam djece: 18 –upis 1. rujan  2020.

40po završetku dogradnje i dobivanju  dozvole za rad u novouređenim prostorima dječjeg vrtića Cvrkutić  na adresi Antuna Mihanovića 6, Oroslavje

 

 

2. Zahtjev za prijem djece podnosi se od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i web stranici Vrtića, zaključno do  15.svibnja 2020. na mail adresu: ravnateljcvrkutic@gmail.com

 

3. Uz zahtjev, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:

 

A)rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta        

B)  uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta

C).  dokaz o prebivalištu roditelja izdan od strane policijske uprave (preslika                osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenje o mjestu prebivališta)

D). dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka          8. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Cvrkutić ,

E). suglasnost drugog grada/općine o sufinanciranju za polaznika sa svojeg područja u Dječjem vrtiću Cvrkutić

 

4. Prednost pri upisu u Dječji vrtić imaju djeca s prebivalištem na području Grada Oroslavja

 

5.Upisi djece u dječji vrtić realizirat će se prema prioritetima koji proizlaze iz sljedećih osnova i prema sljedećem redoslijedu:

           – dijete roditelja-poginulog branitelja, žrtava i invalida Domovinskog rata

           – dijete iz obitelji s troje ili više djece

           – dijete čija su oba roditelja zaposlena

           – dijete s poteškoćama u razvoju

           – dijete samohranog roditelja i dijete iz jednoroditeljske obitelji

           – dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgov.roditelj.skrbi

           – dijete u godini prije polaska u osnovnu školu

           – dijete roditelja koji prima doplatak za djecu

 

Prednost pri upisu djece sukladno ovom članku primjenjuje se u slučaju većih potreba za upis djece od mogućih kapaciteta Dječjeg vrtića.

 

Rezultati upisa objavit će se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Cvrkutić Oroslavje, i na web stranici Vrtića http://cvrkutic.hr/najkasnije do  15.lipnja 2020.g.

 

Podnositelji Zahtjeva za upis imaju pravo prigovora na Odluku o rezultatima upisa u dijelu koji se odnosi na upis njegova djeteta.

 

Prigovor se izjavljuje ravnatelju Dječjeg vrtića u roku od 15 dana od dana javnog objavljivanja odluke o rezultatima upisa.

 

Upisana djeca počinju ostvarivati program od 1. rujna tekuće godine, ako drugačije nije utvrđeno Ugovorom o ostvarivanju programa.

 

 

                                                                        RAVNATELJICA:

 

                                                                        Silvija Čičko

Ostale objave…

RODITELJSKI SASTANCI- VAŽNO

RODITELJSKI SASTANCI- VAŽNO

RODITELJSKI SASTANCI Poštovani roditelji, ovim putem vas obavještavamo da se roditeljski sastanci, zbog epidemioloških...

RODITELJSKI SASTANAK PREDŠKOLA

RODITELJSKI SASTANAK PREDŠKOLA

RODITELJSKI SASTANAK -PREDŠKOLA Roditeljski sastanak za roditelje djece dorasle za predškolu održat će se 10.9.2020. u...

RODITELJSKI SASTANAK

RODITELJSKI SASTANAK

    Poštovani roditelji, pozivamo vas na roditeljski sastanak koji će se održati 3.rujna 2020. u 16.30 sati u...