O nama

Dječji vrtić Cvrkutić Oroslavje

Dječji vrtić Cvrkutić Oroslavje s radom je počeo 1972. godine.

Utemeljeni smo na humanističko – razvojnom pristupu, usmjereni na razvoj dječjih potencijala, poštivanje dječjih prava i uvažavanje individualnih potreba djece.

Naša misija je osigurati uvjete za provođenje odgojno – obrazovnog procesa koji će omogućiti zadovoljavanje potreba i mogućnosti svakog djeteta i poštivanje prava svake osobe u našoj ustanovi. 

U našem planiranju i provođenju programa cilj nam je osigurati djeci sigurno i  poticajno okruženje koje potiče maštovitost, suradnju, mogućnost napredaka i uspjeha, a proces učenja učiniti vidljivim i prepoznatljivim u svakodnevnom okruženju vrtića. Važan cilj nam je biti podrška obiteljima naših korisnika te na taj način doprinijeti njihovim roditeljskim kompetencijama i razvoju društvene zajednice.

Kontinuiranim promišljanjem, djelovanjem i suradničkim učenjem praktičara i stručnjaka, u našem vrtiću koristimo refleksivnu praksu kao temeljni alat za postizanje kvalitetnog odgojno – obrazovnog procesa

 

  KULTURA

  NAŠE USTANOVE

   

  Uloga ustanove je osigurati kulturu koja pogoduje trajnom učenju odraslih i njihovom profesionalnom rastu i razvoju. Cilj nam je refleksivna praksa kao permanentna strategija učenja i temelj za razvoj kompetentnih praktičara. Ukoliko se određene obrasce socijalnog ponašanja želi prenijeti na djecu, iste obrasce trebaju prakticirati i odrasli u ustanovi. Iz tog razloga odnose u našoj ustanovi gradimo na demokratskim, uvažavajućim, kolegijalnim temeljima koje djeca imaju priliku promatrati, a odgojitelji na taj način oblikovati svoj rad s djecom.

  Vodimo se koncepcijom dječjeg vrtića kao otvorenog sustava, u kojoj se naglasak stavlja na njegovo otvaranje prema unutra i prema van. U našoj ustanovi naglasak stavljamo na mogućnost kontinuiranog samoobnavljanja i samoorganiziranja vlastite prakse.                     

   naša vizija

   U fokusu našeg djelovanja je maksimalan razvoj djetetovih istraživačkih i kreativnih potencijala te razvoj autonomije, kritičkog i divergentnog načina mišljenja kod djece. Djecu vidimo kao aktivne sukreatore odgojno  – obrazovnog procesa. Vjerujemo da djeca najbolje uče samostalno kroz igru, istražujući svijet oko sebe i svoju okolinu stvarajući tako nova iskustva i spoznaje. Odgojno – obrazovni proces vidimo kao interakciju između djeteta, odgojitelja i prostora.  

    

    

   PEDAGOŠKI OBLIKOVANO OKRUŽENJE

   Djeca svoja znanja aktivno izgrađuju tj. konstruiraju, za što su im potrebna raznovrsna konkretna iskustva, odnosno stimulativno fizičko okruženje. Cjelokupna organizacija prostorno – materijalnog okruženja našeg vrtića temelji se na shvaćanju djeteta kao kompetentne osobe koja je u stanju donositi vlastite odluke i organizirati vlastite aktivnosti. U tom smislu, prostor i materijali organizirani su tako da djeci pružaju mogućnost izbora i samostalnog korištenja te afirmiraju što višu razinu neovisnosti u procesu njihova učenja i istraživanja.

   HIMNA VRTIĆA

    

   CVRKUTIĆ

   HEJ – HO, HEJ – HO, HEJ – HO, HEJ – HO

   U mome gradu ima jedno mjesto, iza parka s pogledom na Sljeme

   U njega idu mamini junaci, bakine maze i tatine princeze

   Tamo se igra, trči, pleše, skače

   Tamo se smije, a ponekad i plače

   Tamo su tete kao i u bajci

   Lijepe vile i dobri vilenjaci

   PR:

   Cvr, cvr, cvr  Cvrkutić

   U mome srcu napravio kutić

   Cvr, cvr, cvr Cvrkutić

   Na cijelom svijetu najbolji je vrtić

   HEJ – HO, HEJ – HO, HEJ – HOOOOOOOO