OSOBNA ISKAZNICA PROJEKTA „Dopusti mi da naučim igrom“

19/02/2022

 

OSOBNA ISKAZNICA PROJEKTA

Dopusti mi da naučim igrom

Dječji vrtić „Cvrkutić“ iz Oroslavja provodi projekt „Dopusti mi da naučim igrom“ čiji je cilj fleksibilnost vrtića u prihvatu djece u svrhu usklade obiteljskog i poslovnog života, kao i osiguravanje kvalitetne brige i skrbi za djecu za vrijeme dok su roditelji na radnom mjestu. Vrijednost projekta je 566.410,15 kuna prihvatljivih troškova koji se u 100%-tnom iznosu financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Projekt traje 20 mjeseci, odnosno do 23. kolovoza 2023. godine.

Cilj ovog projekta je uvođenje produljenog rada Dječjeg vrtića „Cvrkutić“ iz Oroslavja u svrhu omogućavanja fleksibilnosti u prihvatu djece, ali i poboljšanja usluge vrtića uvođenjem programa stranog jezika. Nositelj projekta je dječji vrtić „Cvrkutić“, a partner na projektu je grad Oroslavje. Dječji vrtić „Cvrkutić“ ostvaruje redoviti 10-satni  program te program predškole, ranog učenja engleskog jezika i program igraonice. Redoviti 10-satni program provodi se od 5:30 do 15:30 (dežurstvo do 17:00 sati) u 3 odgojne skupine za djecu u dobi od jedne godine do polaska u osnovnu školu. Vrtić trenutno pohađa 73 djece, a zaposleno je 11 djelatnika. Zapošljavanjem odgojitelja i logopeda povećat će se odgojno-obrazovna praksa vrtića, a zapošljavanjem kuharice porast će kvaliteta usluge koju vrtić pruža i osigurat će se kvalitetan obrok za djecu u produljenom radnom vremenu vrtića. Specifičan cilj projekta je, pomoću novih programa za djecu, kao i produljenog radnog vremena vrtića, roditeljima omogućiti uspostavu ravnoteže između obitelji i posla na opće zadovoljstvo i dobrobit djece i roditelja, a time i kvalitetu same obitelji, ali i društva. Produženo radno vrijeme vrtića do 19:30 sati osigurat će uvjete za ostvarivanje visoke razine fleksibilnosti odgojno-obrazovnog procesa, odnosno prilagoditi iste mogućnostima, potrebama i interesima djece i njihovih roditelja, kao i uz već postojeće, uvesti nove programe ranog i predškolskog odgoja – program stranog jezika.

Uvođenjem novih programa te educiranjem zaposlenog kadra i nabavnom nove opreme, djeci će se osigurati poticajna okolina koja povećava njihovu prirodnu radoznalost i omogućuje im spontano učenje otkrivanjem. Povećavanjem i educiranjem kadra vrtić će povećati kvalitetu svoje usluge.

SAŽETAK

Projektom „Dopusti mi da naučim igrom“, fleksibilan i novi, inovativan rad vrtića omogućit će zaposlenim roditeljima, posebice onima koji rade u smjenama, uspješnu uskladu privatnih i poslovnih obveza, dok će djeci pružiti kvalitetan i edukativan sadržaj. Cilj ovog projekta je uvođenje produljenog rada Dječjeg vrtića Cvrkutić iz Oroslavja u svrhu omogućavanja fleksibilnosti u prihvatu djece, ali i poboljšanja usluge vrtića uvođenjem programa stranog jezika (engleski i njemački jezik). Sve to doprinijeti će boljoj kvaliteti života obitelji, ali i razvoju cjelokupnog društva.

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

KORISNIK PROJEKTA

Dječji vrtić „Cvrkutić“

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

566.410,15 kuna

BESPOVRATNA SREDSTVA

566.410,15 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE

20 mjeseci

AKTIVNOSTI

Osiguravanje dodatnih usluga u dječjem vrtiću „Cvrkutić“

Promidžba i vidljivost

Upravljanje projektom i administracija

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja; broj poziva: UP.02.2.2.16

 

Upravljačko tijelo:

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Trg Nevenke Topolušić 1

10 000 Zagreb

Telefon: 01/5557303

e-mail: esf@mdomsp.hr

https://mrosp.gov.hr

Posredničko tijelo razine 2:

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Radnička cesta 1

10 000 Zagreb

Telefon: 01/5393220

E-mail: cesdfc@hzz.hr

http://www.hzz.hr/dfc/

Korisnik projekta:

Dječji vrtić „Cvrkutić“ Oroslavje

Ulica Antuna Mihanovića 6

49243 Oroslavje

Telefon: 049/285640

e-mail: ravnateljcvrkutić@gmail.com

https://cvrkutic.hr/

Projektni partner:

Grad Oroslavje

Oro trg 1

49243 Oroslavje

Telefon: 049/284175

e-mail: grad@oroslavje.hr

„Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića „Cvrkutić“.

Ostale objave…