Dječji vrtić Cvrkutić Oroslavje

Dječji vrtić Cvrkutić Oroslavje javna je ustanova koja organizira i provodi programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi o djeci rane i predškolske dobi prilagođene razvojnim osobinama i potrebama djece.

Naša vizija je dječji vrtić kao poticajno socijalno, materijalno, prostorno okruženje te ugodno ozračje u kojem se dijete razvija i raste, zadovoljava svoje osnovne potrebe, stječe svoje prve spoznaje o sebi i svijetu oko sebe, uči o komunikaciji i odnosima, razvija svoje potencijale i stječe spoznaje i vještine prijeko potrebne za čitav život.

O nama

Dječji vrtić Cvrkutić Oroslavje