Predstavnik roditelja u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Cvrkutić

17/04/2021

PREDSTAVNIK RODITELJA
Na Sjednici Upravnog vijeća 31. ožujka 2021. godine donesena je jednoglasna Odluka o prihvaćanju novog člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrkutić iz reda roditelja korisnika usluga. Novi član iz reda roditelja je gđa. Anja Hlad. Svoje prijedloge i upite prema Upravnom vijeću Dječjeg vrtića možete joj uputiti na mail: anja.hlad@gmail.com
Gđi. Hlad želimo mnogo uspjeha u aktivnostima vezanim za rad Upravnog vijeća. 

Ostale objave…

I NAŠ JE VRTIĆ SIGURAN!

I NAŠ JE VRTIĆ SIGURAN!

Oznaka je ostvarena kao rezultat uspješnog uključivanja odgojitelja i djece u projekt Crvenog križa pod nazivom...