Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini

06/04/2021

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv  za prijavu Projekata :Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini U ovom projektu prijavili smo se kao partner Gradu. Projektom se planira uređenje dječjeg igrališta. Ukupna vrijednost projekta je 950.000,00 kn,a iznos sufinanciranja 60%

Ostale objave…