program podrške roditeljstvu

Rastimo zajedno

  

Radionice Rastimo zajedno su besplatan grupni oblik podrške, a namijenjene su roditeljima najmlađe djece u dobi do četiri godine starosti.

 

O radionicama rastimo zajedno

Svrha programa je omogućiti razmjenu informacija, znanja, vještina i podrške koji roditeljima koriste u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti te promiču osobni rast i razvoj kompetentnosti roditelja i djeteta.

Na radionicama sudjeluje 8 do 12 roditelja, a koriste se različiti oblici rada, ovisno o cilju i sadržaju pojedine aktivnosti. Kratka predavanja uz PPT prezentacije, vježbe i rad na zadacima izmjenjuju se s razgovorom na određenu temu i razmjenom iskustva u malim ili većim grupama. Svaka radionica sadrži i poneku igru i/ili kratki film.

 

evaluacija programa

Formativna evaluacija programa provjerila je njegove učinke na roditeljska uvjerenja, doživljaj roditeljstva i ponašanja prema djetetu.

Usporedba podataka prikupljenih od sudionika programa prije početka prve radionice i nakon završetka jedanaeste radionice (kao i njihova usporedba s podacima od roditelja koji nisu sudjelovali u programu) pokazala je da se nakon završenog programa uvjerenja o poželjnom odnosu prema djetetu mijenjaju u korist većeg uvažavanja djeteta kao osobe i odgojnih postupaka koji poštuju djetetovo dostojanstvo.

Utvrđeno je da se roditelji nakon jedanaeste radionice osjećaju djelotvornijima u svojoj roditeljskoj ulozi te da se češće uključuju u razvojno poticajne aktivnosti s djecom. Podaci prikupljeni od roditelja opisuju njihov osobni rast u roditeljskoj ulozi kao i dobitke koje smatraju da je dijete imalo od njihovog sudjelovanja na radionicama.

cilj programa

Glavni cilj programa je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje u kojem roditelji s voditeljicama radionica i s drugim roditeljima:

 • razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo,
 • upoznaju bolje sebe kao roditelja,
 • prepoznaju načine na koje se odnose prema svojem djetetu,
 • doznaju i za druge moguće načine odnošenja prema djetetu.
teme radionica

 

 

Program se sastoji od 11 dvosatnih konceptualno i tematski povezanih radionica:

 • Roditelji 21. stoljeća
 • Četiri stupa roditeljstva
 • Roditeljski ciljevi i psihičke potrebe djeteta
 • Sva naša djeca i zašto ih volimo
 • Slušanje – važna vještina roditeljstva
 • Kako dijete uči o svijetu oko sebe?
 • Postavljanje granica: zašto i kako?
 • Biramo i kreiramo rješenja
 • Roditeljske odgovornosti i još poneka pitanja
 • Biti roditelj: utjecaji i izbori
 • Završetak i novi početak

kalendar provedbe

Datumi provedenih ciklusa i najave novih ciklusa radionica

20.

Studeni

1. ciklus

– Od 20.11.2023. do 12.2.2024.

– 12 roditelja

/

/

U najavi

/

/

U najavi

Gradova

Voditelja

Djece

Roditelja

Voditeljice programa

Magdalena Dugan, mag.prof.ped., pedagoginja

pedagogcvrkutic@gmail.com

Ines Ormuž, univ.bacc.praesc.educ., odgojiteljica

ines.ormuz@gmail.com

Program radionica rastimo zajedno provodi posebno educirani voditeljski tim stručnjaka za podršku ranom razvoju djeteta.