REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA CVRKUTIĆ OROSLAVJE

10/08/2020

OPIS PROJEKTA

Glavni cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti ponude odgojno-obrazovnih usluga u DV Cvrkutić s ciljem ispunjavanja potražnje za istima na području Grada Oroslavja.

Specifični ciljevi su sljedeći:

 • Unaprjeđenje prostornog kapaciteta DV, što će se postići provedbom građevinskih radova u svrhu rekonstrukcije zgrade dječjeg vrtića, koja trenutno ne zadovoljava postojeću potražnju za predškolskim odgojem.
 • Unaprjeđenje ljudskih kapaciteta DV, što će se ostvariti dodatnim zapošljavanjem dvije odgajateljice, pomoćne kuharice, stručnog suradnika, čistačice te domara.
 • Poboljšanje odgojno-obrazovnih usluga za predškolsku populaciju koje će se izvršiti nabavom nove didaktičke opreme te opremanjem dnevnih boravaka i sportske dvorane.

Glavne aktivnosti provedbe projekta obuhvaćaju građevinske radove rekonstrukcije zgrade dječjeg vrtića te opremanje iste s didaktičkom opremom, namještajem za dnevne boravke te opremom za dječju sportsku dvoranu.

 

Rekonstrukcija DV obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • Građevinski radovi,
 • Obrtnički radovi,
 • Instalaterski radovi,
 • Vanjsko uređenje,
 • Etažno grijanje.

 

Opremanje DV obuhvaća sljedeće aktivnosti :

 • Nabava didaktičke opreme za jasličku skupinu, mlađu vrtićku skupinu, srednju vrtićku skupinu, stariju vrtićku skupinu te predškolsku skupinu,
 • Nabava namještaja i opreme za dnevne boravke za sve navedene vrtićke skupine te predškolsku skupinu,
 • Nabava opreme za dječju sportsku dvoranu i dječjih garderoba.

 

FINANCIRANJE PROJEKTA

Projekt se financira iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te vlastitim sredstvima Dječjeg vrtića Cvrkutić.

Mjera:                  07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“

Podmjera:          7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Operacija:           7.4.1. „„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:            5.726.736,16 kuna

POTPORA IZ EPFRR:                                        4.106.368,80 kuna

VLASTITA SREDSTVA:                                     1.787.798,68 kuna

Ostale objave…