Dječji vrtić Cvrkutić oroslavje

Spremnost za školu

Polazak u školu predstavlja veliku promjenu u životu djeteta. Dijete ulazi u svijet koji se po mnogočemu razlikuje od života u obitelji i vrtiću što zahtjeva ponovnu prilagodbu. Priprema djeteta za školu zapravo počinje od djetetovog rođenja, stoga brigom obitelji i vrtića za optimalan razvoj tijekom cijelog predškolskog razdoblja stvaramo uvjete za razvoj uspješnog školarca.

Socio – emocionalna zrelost uključuje prepoznavanje i samoregulaciju emocija, odgađanje zadovoljenja vlastitih potreba, određenu razinu tolerancije na frustracije, prihvaćanje neuspjeha, spremnost na odvajanje od roditelja, spremnost za uspješno ostvarivanje komunikacije s vršnjacima i odraslima, samostalnost i suradnju. Vrlo važna je i motiviranost djeteta za predvježbe čitanja i pisanja.

Spoznajna zrelost uključuje primjerenu pažnju i koncentraciju (15 – 20 min), znanja o sebi, obitelji, prirodi i prirodnim pojavama, numeričko poimanje, vizualnu percepciju, prepoznavanje i imenovanje boja, orijentaciju u prostoru i vremenu te uočavanje veza i odnosa među stvarima i pojavama.

Govorno – jezična zrelost uključuje usvojenost gramatičkih pravila, jasan izgovor glasova, praćenje i razumijevanje uputa, rječnik koji se odnosi na svakodnevne pojave i predmete, priopćavanje svojih misli i potreba,  glasovnu analizu i sintezu – rastavljanje riječi na glasove (1. glas i zadnji u kraćim riječima) i spajanje glasova u riječ (dijete ne treba znati čitati prije polaska u školu).

Tjelesna zrelost uključuje vještinu koordiniranih pokreta i ravnoteže u svim oblicima prirodnog kretanja (od grube motorike – hodanje, trčanje, penjanje, kolutanje, hvatanje do fine motorike – pokretljivosti šake, okulomotorne koordinacije, grafomotorike), tjelesnu razvijenost (visina, težina), razvijenost vida i sluha (ili uz primjerena pomagala), usvojene navike hranjenja, spavanja te uspostavljena kontrola fizioloških funkcija. U prvom razredu će dijete morati ovladati specifičnim psihomotornim vještinama – čitanjem i pisanjem, koje su temeljne vještine za cijelo daljnje školovanje. Zato je vrlo važno da do tada stekne dovoljno spretnosti ruke i prstiju te razvije dovoljnu vizuomotornu koordinaciju.

Savjeti za poticanje spremnosti za školu kod djeteta:

 • Budite podrška u izražavanju svih djetetovih emocija
 • Ne opterećujte dijete svojim prevelikim očekivanjima, naglasak stavite na trud, a manje na uspjeh
 • Potičite suradnju s drugima
 • Potičite djetetovu samostalnost (briga o sebi, služenje telefonom, uzimanje obroka,..)
 • Zadužite dijete sitnim zadacima (spremanje, sudjelovanje u pripremi obroka, briga o biljci, kućnom ljubimcu, odlazak u trgovinu…)
 • Postupno pripremajte dijete na promjene koje ga očekuju prelaskom iz vrtića u školu
 • Pohvalite dijete za sve pozitivno što napravi, ali još važnije – što pokuša napraviti; ukoliko je dijete pogriješilo, treba pohvaliti pokušaj, no ukazati i na pogrešku – poticati djetetovo samopouzdanje i dobro mišljenje o sebi
 • Izbjegavajte oštre kritike i kazne – one samo produbljuju osjećaj neuspjeha te pojačavaju strah od pogreške ili kazne
 • Uvažavajte osobitosti svog djeteta – potičite one aktivnosti u kojima je dijete uspješno jer se na taj način jača njegovo samopouzdanje te se stvara motivacija i poticaj za one aktivnosti u kojima je dijete manje uspješno
 • Poučite dijete snalaženju u prometu i utvrdite najsigurniji put do škole
 • Igrajte društvene igre
 • Listajte dječje časopise, slikovnice, knjige
 • Razgovarajte o svemu
 • Podržavajte i razvijajte radoznalost djece i inicijativnost u traženju odgovora
 • Usmjeravajte pažnju na događanja u prirodi, društvenoj okolini
 • Razgovarajte s djetetom potpunim, pravilnim gramatičkim rečenicama
 • Potičite dijete na samostalno prepričavanje sa što više detalja (događaji, priče, filmovi)
 • Svaku  spontanu situaciju koristite za bogaćenje rječnika (imenovanje, opisivanje,..)
 • Ukoliko primijetite određena odstupanja u govoru (npr. nepravilno izgovaranje nekih glasova) svakako se obratite logopedu
 • Omogućite djetetu mnogo različitih oblika kretanja (trčanje, vožnja biciklom, skakanje, vučenje, vrtnju, spuštanje, ljuljanje, penjanje,..) 
 • Omogućite djetetu crtanje, slikanje, izrezivanje, lijepljenje, nizanje perlica, modeliranje tijesta / gline, zakopčavanje dugmadi, guljenje voća prstima (naranče, mandarine), rad sa štipalicama i sitnim predmetima ili bilo koje druge aktivnosti koje uključuju mišiće prstiju i šake kako bi se poticao razvoj fine motorike tj. grafomotorike
 • Prenesite djetetu svoj pozitivan stav prema školi, ali nastojte dati realnu sliku bez uljepšavanja ili zastrašivanja

I na kraju važno je naglasiti da nije potrebno učiti dijete čitati i pisati prije polaska u školu, već je dovoljno da dijete usvoji specifične:

 • grafomotoričke vještine koje su preduvjet za usvajanje vještine pisanja (poticati pravilno držanje olovke, razvijanje fine motorike šake, vježbanje okulomotorne koordinacije, precrtavanje…)
 • predčitalačke vještine koje su preduvjet za usvajanje vještine čitanja (poticati interes za slova, prepoznavanje i imenovanje prvog ili zadnjeg glasa u riječi, povezivanje slogova i glasova u riječi i rastavljanje riječi na slogove i glasove)

Uloga dječjeg vrtića u pripremi djeteta za školu

Djeca koja su pohađala vrtić zasigurno se brže socijaliziraju i efikasnije razvijaju određene potrebne vještine.

Odgojitelji kroz program predškolskog odgoja i obrazovanja djeci usađuju oblike poželjnog ponašanja, prepoznaju i uvažavaju dječje potrebe i interese te potiču aktivnosti koje će im pomoći u razvoju njihovih potencijala. Sve to postiže se uređenjem poticajnog materijalnog okruženja za djecu – centrima za pojedinačne aktivnosti, npr. u centru za razvoj predčitalačkih vještina smještene su raznovrsne slikovnice, plakati sa slikopričama u nizu, slovarice, papiri i pribor za pisanje. U glazbenom centru smješteni su glazbeni instrumenti, u dramskom centru smještene su lutke i igračke za dramatizaciju, itd.

Uloga odgojitelja važna je i u usvajanju discipline te uvažavanju pravila kod djece. Razgovor s djetetom, stvaranje poticajnog i motivirajućeg obiteljskog okruženja te pozitivan stav prema školi i učiteljima dio je pripreme djeteta za polazak u školu. Pri tom je važno obostrano povjerenje i kvalitetna suradnja roditelja i dječjeg vrtića.