Dječji vrtić Cvrkutić

Stručni tim

U okviru naše predškolske ustanove djeluje stručni tim u sastavu:

MAGDALENA DUGAN, mag. prof. pedagogije
Stručni suradnik – pedagog
e – mail: pedagogcvrkutic@gmail.com

KORNELIJA HLUPIĆ BARBIĆ, mag. logopedije
Stručni suradnik – logoped
e – mail: logopedcvrkutic@gmail.com

DONATA PEJČIĆ, bacc.med.techn.
Zdravstveni voditelj
e – mail: zdravstvenicvrkutic@gmail.com

Ukoliko želite razgovor, savjet ili konzultacije odgovarajućeg stručnog suradnika, kontaktirajte nas na navedene e – mail adrese.

Tko je i što radi pedagog u dječjem vrtiću?

Pedagog je član stručnog tima koji brine o odgoju i obrazovanju djece rane i predškolske dobi. Odgojno – obrazovni rad u dječjem vrtiću je područje koje cjelovito obuhvaća sve segmente života i rada odraslih s djecom.

Programske zadaće pedagoga proizlaze iz humanističko – razvojne koncepcije i zajedničke su svim predškolskim pedagozima. Uloga pedagoga usmjerena je na timski rad, a suština svih nastojanja je stvaranje zajednice djece i odraslih koja se međusobnim uvažavanjem, tolerancijom i pomaganjem razvija i uči.

Profil stručnog suradnika – pedagoga nezaobilazan je čimbenik ostvarivanja kvalitetnog rada predškolske ustanove i njegov rad uključuje široki spektar djelovanja u odnosu na:

  • dijete,
  • roditelje,
  • odgojitelje,
  • razvojnu djelatnost i
  • društvenu zajednicu vrtića.

Tko je i što radi logoped u dječjem vrtiću? 

Logoped je stručnjak koji se bavi prevencijom, dijagnostikom i terapijom poremećaja iz područja komunikacije, jezika, govora i glasa. 

Najčešći poremećaji u vrtićkoj dobi su: poremećaji izgovora, razvojni jezični poremećaji, mucanje, brzopletost, poremećaji komunikacije, nedostatne predvještine čitanja i pisanja. Najveći dio rada logopeda u vrtiću odnosi se na neposredan rad s djecom. Logoped u vrtiću provodi probir u odgojnim skupinama i individualnu procjenu u cilju otkrivanja djece s teškoćama u komunikacijskom i jezično – govornom razvoju. Ukoliko se kod djeteta uoče teškoće, ono se uključuje u logopedsku terapiju u vrtiću.

U radu logopeda veoma je bitna suradnja s roditeljima te njihovo sudjelovanje u poticanju jezično-govornog razvoja. Također, logoped surađuje s odgojiteljima i stručnim timom, a sve u svrhu prevencije i otklanjanja teškoća u jezično – govornom razvoju.

Od velike je važnosti da se djeluje što ranije, kako bi se spriječile ili otklonile teškoće u daljnjem dječjem razvoju i obrazovanju.

Tko je i što radi zdravstveni voditelj u dječjem vrtiću?

Zdravstveni voditelj u dječjem vrtiću je osoba koja radi na osiguravanju i unapređenju zaštite zdravlja djece i u timu sa stručnim suradnicima, ravnateljem, odgojiteljima, pomoćno-tehničkim osobljem, roditeljima i ostalim čimbenicima sudjeluje u ostvarivanju tih zadataka.

Zdravstveni voditelj u dječjem vrtiću je zadužen za provedbu:

  • mjera zdravstvene zaštite,
  • mjera higijene i
  • mjera pravilne prehrane djece predškolske dobi u dječjim vrtićima.

Zdravstveni voditelj provodi zdravstveni odgoj djece, educira odgojitelje o važnim zdravstvenim temama te surađuje s odgojiteljima i roditeljima vezano uz zdravlje djece i razloge izostanaka djece.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.