Dječji vrtić Cvrkutić OROSLAVJE

Stručni tim

U okviru naše predškolske ustanove djeluje stručni tim u sastavu:

STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG
e – mail: pedagogcvrkutic@gmail.com

ZDRAVSTVENI VODITELJ
e – mail: zdravstvenicvrkutic@gmail.com

Ukoliko želite razgovor, savjet ili konzultacije odgovarajućeg stručnog suradnika, kontaktirajte nas na navedene e – mail adrese.

Tko je i što radi pedagog u dječjem vrtiću?

Pedagog je član stručnog tima koji brine o odgoju i obrazovanju djece rane i predškolske dobi. Odgojno – obrazovni rad u dječjem vrtiću je područje koje cjelovito obuhvaća sve segmente života i rada odraslih s djecom.

Programske zadaće pedagoga proizlaze iz humanističko – razvojne koncepcije i zajedničke su svim predškolskim pedagozima. Uloga pedagoga usmjerena je na timski rad, a suština svih nastojanja je stvaranje zajednice djece i odraslih koja se međusobnim uvažavanjem, tolerancijom i pomaganjem razvija i uči.

Profil stručnog suradnika – pedagoga nezaobilazan je čimbenik ostvarivanja kvalitetnog rada predškolske ustanove i njegov rad uključuje široki spektar djelovanja u odnosu na:

  • dijete,
  • roditelje,
  • odgojitelje,
  • razvojnu djelatnost i
  • društvenu zajednicu vrtića.

Tko je i što radi zdravstveni voditelj u dječjem vrtiću?

Zdravstveni voditelj u dječjem vrtiću je osoba koja radi na osiguravanju i unapređenju zaštite zdravlja djece i u timu sa stručnim suradnicima, ravnateljem, odgojiteljima, pomoćno-tehničkim osobljem, roditeljima i ostalim čimbenicima sudjeluje u ostvarivanju tih zadataka.

Zdravstveni voditelj u dječjem vrtiću je zadužen za provedbu:

  • mjera zdravstvene zaštite,
  • mjera higijene i
  • mjera pravilne prehrane djece predškolske dobi u dječjim vrtićima.

Zdravstveni voditelj provodi zdravstveni odgoj djece, educira odgojitelje o važnim zdravstvenim temama te surađuje s odgojiteljima i roditeljima vezano uz zdravlje djece i razloge izostanaka djece.