Sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

06/04/2021

Prijavili smo dječji vrtić na Javni poziv za sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Iznos prijavljen za financiranje 850.000,00 kn. 

Ostale objave…