UPISI U PROGRAM PREDŠKOLE U PED. GODINI 2024./2025.

21/06/2024

Poštovani roditelji budućih predškolaraca!

Program predškole je obvezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu polaznici redovnog programa u dječjem vrtiću.

Prijava djece u program predškole vrši se nakon objave Javnog poziva.

Za prijavu djece potrebno je ispuniti obrazac “Zahtjev za upis djeteta u program predškole”.

Obrascu se prilaže liječnička potvrda za upis u predškolsku ustanovu.

Za upis djeteta s posebnim odgojno – obrazovnim potrebama (potencijalno daroviti, teškoće u razvoju, zdravstvene teškoće i dr.) potrebno je priložiti relevantnu dokumentaciju radi utvrđivanja potreba i razvojnog statusa djeteta.

Javni poziv za ped. godinu 2024./2025.: Javni poziv

Obrazac zahtjeva: Zahtjev za upis djeteta u program predškole

Više informacija o programu predškole i spremnosti za školu možete saznati u odjeljku ZA RODITELJE – PROGRAM PREDŠKOLE.

Ostale objave…