Dječji vrtić Cvrkutić oroslavje

Za roditelje

PARTNERSTVO S RODITELJIMA I OBITELJI DJETETA

Suradnja obitelji i vrtića vrlo je važan preduvjet optimalnog razvoja i odgoja djeteta u institucionalnom kontekstu. Dječji vrtić u čijem je središtu dijete roditelje doživljava kao partnere u kreiranju odgojno – obrazovne prakse. Takav se odnos postiže učestalom interakcijom i komunikacijom, kvalitetnom razmjenom informacija, ali i uključivanjem roditelja u odgojno – obrazovni rad.

Partnerstvo s roditeljima i obitelji djeteta važno nam je jer:

 • omogućava stvaranje osjećaja sigurnosti kod djeteta
 • učvršćuje kod djeteta pozitivnu sliku o sebi
 • odgojitelji dobivaju važne informacije o djetetu
 • pridonosi usklađenosti odgojnog djelovanja i međusobnog povjerenja
 • dobivamo još jednog partnera u odgoju djece

Kako bi osigurali povezivanje obiteljskog i institucijskog života djeteta te kvalitetnu komunikaciju s roditeljima,  koristimo različite modalitete suradnje. Suvremeno doba i stil života utjecali su na uvođenje novih oblika suradnje između ustanove tj. odgojitelja i roditelja djeteta. Korištenjem suvremenih oblika komunikacije ne umanjuje se vrijednost tradiocionalnih, već se ona proširuje i unapređuje.

 • Web stranica vrtića
 • Elektronička pošta
 • Zajednička druženja djece i odraslih (radionice, sportske igre)
 • Roditeljski sastanci
 • Panoi skupina i stručnog tima
 • Brošure za roditelje
 • Svakodnevno informiranje roditelja o djetetu
 • Individualni razgovori s odgojiteljima i/ili članovima stručnog tima

OBLICI SURADNJE S RODITELJIMA