Naši programi

Programi vrtića

10-satni program

Ovo je cjeloviti 10-satni temeljni program koji se provodi u tri odgojne skupine za djecu u dobi od jedne godine do polaska u osnovnu školu. Njeguje se individualni rad s djecom, prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima.

Program predškole

Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini prije polaska u školu.

Program predškole odvija se u DV Cvrkutić dva puta tjedno po dva sata i to u : ponedjeljak i utorak od 16:00 do 18:00

Program predškole pomaže djetetu razviti vještine potrebne za školu, stvoriti radne navike i socijalizirati se u odgojnoj skupini.

Katolički vjerski odgoj

Ovo je cjeloviti 10-satni temeljni program koji se provodi u tri odgojne skupine za djecu u dobi od jedne godine do polaska u osnovnu školu. Njeguje se individualni rad s djecom, prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima.

Rano učenje engleskog

Razvijanjem senzibilnosti za strani jezik utječe se na cjelokupni razvoj djeteta,naročito njegove govorne sposobnosti i percepciju. Koristeći različite metode i situacijske pristupe, djeca će se poticati na aktivno učenje engleskog jezika kroz igru, pjesmice, brojalice,priče,crtanje, bojanje, ples i glumu.

Program se održava dva puta tjedno u trajanju od 45 min, a provodi ga odgojiteljica Helena Žukina koja posjeduje FCE-First Certificate in English što odgovara stupnju B2 prema Common European Framework.

Program igraonice

U dječjem vrtiću Cvrkutić provodi se i program igraonice, uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanje i športa.

Program se provodi jednom tjedno po 120 minuta(ponedjeljak od 16.15 do 18.15 sati). Ovaj program namjenjen je djeci od 3.-7. godine života koja nisu obuhvaćena redovitim programom.

Djeca uz zanimljive poticaje uče nove vještine, igrajući se.