Naši programi

Programi vrtića

redoviti 10-satni program

Ovo je cjeloviti 10-satni temeljni program koji se provodi u dvije jasličke odgojne skupine (djeca od jedne do tri godine) i tri vrtićke odgojne skupine za djecu u dobi od tri godine do polaska u osnovnu školu. Njeguje se individualni rad s djecom, prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima.

Program predškole

 Program predškole namijenjen je djeci u godini pred polazak u školu koja nisu obuhvaćena redovitim 10 – satnim programom. Djeca koja ne pohađaju dječji vrtić zakonski su obavezna pohađati program predškole. Cilj programa je poticanje razvoja kompetentnog i socijaliziranog djeteta s temeljnim znanjima, vještinama i vrijednostima za što uspješnije uključivanje u školu.

rano učenje engleskog jezika

 Suvremeno doba obilježeno je kulturnim i civilizacijskim prožimanjem što zahtijeva razvoj kompetencija komunikacije na stranom jeziku. Djeca rane i predškolske dobi posjeduju urođeni mehanizam za usvajanje materinskog jezika koji jednako tako treba aktivirati i u procesu usvajanja stranog jezika. U ovom programu dijete sudjeluje u kreiranju aktivnosti te na taj način strani jezik usvaja kroz igrovni kontekst – spontano ili planirano, prema vlastitiom tempu.

Rano učenje njemačkog jezika

Mnoga suvremena istraživanja pokazuju kako dijete strani jezik najlakše usvaja situacijski, kroz igru i druge za njega svrhovite aktivnosti. Glavni cilj ovog programa je razvijati želju i stvarati potrebu komuniciranja na njemačkom jeziku kroz svakodnevne životne situacije, igru, istraživačke aktivnosti i interakcije djece međusobno te djece i odraslih.

steam: darovitost, inovativnost, robotika

DIR – kraći program za poticanje darovitosti, inovativnosti i robotike je nastao kao odgovor na potrebe suvremenog društva koje u prvi plan stavlja obrazovanje iz STEAM područja (S – science, T – technology, E – engeneering, A – art, M – mathematics). Takav cjelovit i interdisciplinarni pristup dopušta nam da oblikujemo program prema interesu svakog djeteta te mu omogućimo da već od malih nogu upozna svoje naklonosti prema određenoj obrazovnoj disciplini.

Posebna vrijednost ovog programa je pružanje podrške i osiguravanje uvjeta za optimalan razvoj vještina kod darovite odnosno potencijalno darovite djece kroz suvremeni, znanstveno utemeljeni pristup.